WhatsApp

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์
SUPALชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์รวมถึงอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการรับรองและแบตเตอรี่เก็บข้อมูลสำหรับบ้านและ เชิงพาณิชย์.
วิธี มันได้ผล
 • 1.
  เรา ออกแบบ & เรือ
  เรา ทำงานร่วมกับคุณเพื่อออกแบบและส่งมอบระบบที่ตรงกับการใช้งานและความต้องการของสาธารณูปโภค - การเลือกอุปกรณ์จาก 50+ ผู้ผลิตดังนั้นคุณ อย่า ต้อง การประนีประนอม
   เรา ออกแบบ & เรือ
   เรา ออกแบบ & เรือ
 • 2.
  คุณ สัญญาหรือติดตั้ง
  ไม่ว่าจะเป็น คุณต้องการติดตั้งระบบของคุณเองหรือจ้างผู้รับเหมาท้องถิ่นโดยตรงจัดการการติดตั้ง ตัวคุณเองมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่เร็วที่สุดในแสงอาทิตย์ การลงทุน
   คุณ สัญญาหรือติดตั้ง
   คุณ สัญญาหรือติดตั้ง
 • 3.
  การสนับสนุนตลอดชีวิต
  แม้หลังจากติดตั้งระบบของคุณและใช้งานแล้วคุณสามารถนับจากแสงอาทิตย์ที่ไม่มีการผูกมัดเพื่อให้การสนับสนุนที่คุณต้องการ - ฟรี.เพียงติดต่อเราได้ตลอดเวลาและเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อ คุณ.
  การสนับสนุนตลอดชีวิต
โครงการ
มากกว่า 2GW แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ติดตั้งทั่วโลก 30000+ ระบบสุริยะสำหรับ บ้าน และ เจ้าของธุรกิจ
ของเรา ลูกค้า

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ยินดีต้อนรับสู่ เข้าร่วม & ปรึกษาเรา เรา คือ :
 • เพิ่มเติม ทางเลือก. ทั้งหมด ควบคุม. ตลอดชีวิต บริการ.

  เพิ่มเติม ทางเลือก. ทั้งหมด ควบคุม. ตลอดชีวิต บริการ.

 • เชื่อถือได้. ซื่อสัตย์. ผู้เชี่ยวชาญ.

  เชื่อถือได้. ซื่อสัตย์. ผู้เชี่ยวชาญ.

 • การพึ่งพาตนเอง ความเป็นอิสระ. ความยั่งยืน.

  การพึ่งพาตนเอง ความเป็นอิสระ. ความยั่งยืน.

ระบบสุริยะทั้งหมด
30
,000+
ติดตั้ง megawatts แล้ว
2000
MW
CO2 ลดลง
140
,000+ tons
ต้นไม้ที่บันทึกไว้
92
,3acres
ลูกค้าพูดอะไร
เหล่านี้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพาเนลที่ทันสมัยที่สุดทนทานและมีประสิทธิภาพ พวกเขา มีมูลค่าการจ่ายเงินทุกครั้ง เพนนี. สิ่งที่ฉันซื้อคือที่อยู่อาศัย Off-Grid ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบทำงานได้ดีมากในระหว่าง ใช้. ฉันซื้อส่วนประกอบทั้งหมดรวมถึงโมดูลแบตเตอรี่วงเล็บอินเวอร์เตอร์และอื่น ๆ จาก Sunpal จนถึงตอนนี้ฉันพอใจมากกับระบบสุริยะนี้และ อุปกรณ์เสริม จนถึงตอนนี้ของฉัน ของฉัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้มีปัญหาใด ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ดีแนะนำ แนะนำ
 Harold Castellon
Harold Castellon

-

เหล่านี้ หนักไปหน่อย แต่ก็น่าจะเป็น เพราะ พวกเขา มีความแข็งแรงทนทานมาก สร้าง. พวกเขา ให้ผลผลิตที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่องแม้ในเมฆครึ้ม วัน ส่งเร็วและบริการอย่างมืออาชีพ กล่องมาในสภาพดี condition. ไม่มีรอยเปื้อนบนพื้นผิว ฉัน มีความสุขมากกับ คุณภาพ
 Rodrigo Lopez
Rodrigo Lopez

-

ขอบคุณ ของ Sunpal บริการระดับมืออาชีพและ Cathy's กระตือรือร้น ช่วย. คุณ มีความใจดีมากและเป็นมืออาชีพในการจัดการกระบวนการทั้งหมดเช่นการออกแบบระบบใบเสนอราคาบรรจุภัณฑ์การเตรียมการขนส่งการอัพเดตข้อมูลโลจิสติกส์ ฯลฯ ฉัน พอใจมากกับแพคเกจ สินค้า คุณภาพฉันจะแนะนำให้คุณ ของฉัน เพื่อน.
 ฮัสซันอัล Ansari
ฮัสซันอัล Ansari

-

ฉันสั่ง 2 * 40 ฟีดแผงโซลาร์เซลล์ 1270 พีซีและ พวกเขา มาถึงดี เงื่อนไข. เมื่อทดสอบแล้วฉันมีความสุขกับเอาต์พุตที่สูงกว่า มากกว่า แผงแบรนด์อื่นที่ฉันซื้อโรงงานโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์อีกแห่งในประเทศจีน. ฉันอยู่ในสถานะเหนือของอเมริกาและดวงอาทิตย์อยู่เสมอน้อยกว่า โดยตรง ค่าใช้จ่าย เหล่านี้ แผง เมื่อ การเชื่อมต่อ 2 ในซีรีส์ไปยังอินเวอร์เตอร์กำลังส่งออกใกล้ ของพวกเขา คะแนนประมาณ 3+ ชั่วโมง ต่อ วันและสูงกว่า 60% ของ ของพวกเขา จัดอันดับเอาต์พุตสำหรับมากกว่า กว่า 6 ชั่วโมง ต่อ วัน. เพราะ ฉันมีความสุขกับการสั่งซื้อครั้งแรกตอนนี้ Sunpal เป็นซัพพลายเออร์แผงโซลาร์เซลล์เดียวเท่านั้นฉันจะสั่งซื้อแผงเพิ่มเติมจาก พวกเขา.
SIC Kuon Chan
SIC Kuon Chan

-

ข่าวพลังงานแสงอาทิตย์
เกี่ยวกับ Solar Tends และ เทคโนโลยี.
 • 2024.Mar 01
  Boost Your Solar Power Output: Best Places to Install Panels
  Solar power, an abundant and renewable energy source, is an excellent alternative to fossil fuels. It not only benefits the environment by reducing carbon emissions but also aids in cutting down electricity bills. The heart of solar power lies within solar panels, a technology that converts sunlight into electricity. However, a critical factor that determines the power output of these panels is their placement, just like I mentioned on a previous blog post "Evaluating Roof Suitability". As a leading solar panels supplier, we understand the importance of maximizing power output and provide in-depth guidance on optimal solar panel installation.   Understanding Solar Path   To effectively harness solar energy, understanding the solar path is vital. This term refers to the sun's apparent movement across the sky from sunrise to sunset. Solar panels absorb sunlight and convert it into electricity; therefore, their orientation towards the sun significantly affects their efficiency. Interestingly, the solar path is not constant and varies with changing seasons. During summer, the sun reaches its highest point, resulting in longer days, while in winter, it is at its lowest, leading to shorter days. Knowledge of the solar path helps in determining the optimal placement and orientation of solar panels, thereby maximizing power output.   Ideal Positioning and Angles for Installing Solar Panels   The positioning and angling of solar panels are critical factors impacting their efficiency. An often-used concept in this context is the latitude tilt. This refers to setting the panel tilt angle equal to the latitude of the location. This angle is considered most effective for year-round energy production as it aligns the panels to absorb maximum sunlight throughout the year. Moreover, in the northern hemisphere, panels should ideally face true south, while in the southern hemisphere, they should face true north to receive maximum sunlight. By understanding and correctly applying these principles, one can significantly enhance the power output of solar panels.   Top Locations for Solar Panel Installation   Identifying the right location for solar panel installation is as important as understanding the solar path and panel angles. One of the most common locations is roofs, both flat and slanted. They are often unobstructed and receive ample sunlight. However, factors like available space, roof material, and shading from nearby structures need to be considered. Ground installations are an excellent alternative for properties with large land areas. They provide easy access for maintenance and can be positioned more flexibly to catch maximum sunlight. Innovative locations like carports and parking lots offer dual benefits of providing shade while generating power.   Solar Tracking Systems   Solar trackers are advanced devices that continually orient solar panels towards the sun, ensuring maximum sunlight absorption. These sy...
  ดูเพิ่มเติม
 • 2024.Feb 27
  Is Solar Panels Right for You? 8 Signs You Should Go Solar
  In the modern era, solar panels have surged in popularity as a renewable energy source. Their rise is a testament to society's growing awareness and commitment to sustainable solutions in response to the ever-increasing global energy demand. Nevertheless, the decision to transition to solar power is a significant one that requires careful contemplation. This exhaustive guide aims to assist you in making this critical decision by presenting eight signs that you or your household should go solar.   Environmental Benefits of Solar Panels:   The environmental advantages of solar panels are vast and transformative. First and foremost, solar panels play a pivotal role in reducing greenhouse gas emissions, which are a significant contributor to climate change. By transitioning to solar power, we can significantly cut down on our reliance on fossil fuels, thereby preserving our precious natural resources for future generations.   Solar energy, harnessed through advanced solar modules manufacturing, is a clean and renewable source of power. Unlike fossil fuels, solar energy doesn't produce harmful pollutants, contributing to a more sustainable and cleaner future. By choosing solar panels, you're not just opting for an alternative power source; you're actively participating in the essential endeavor to foster a greener and healthier planet.   Financial Advantages of Going Solar:   The shift to solar power isn't merely an eco-friendly move; it's also a financially sound decision. Solar panels have the potential to generate substantial savings on your electricity bills over the years. Depending on your household's energy consumption and the efficiency of your solar panels, you might even be able to generate excess energy that you can sell back to the grid in some areas.   Moreover, several governments worldwide offer financial incentives and tax credits to encourage the adoption of solar power. These incentives considerably reduce the initial installation costs, making solar panels an even more attractive option. The return on investment over the long term can be substantial, and there could also be a potential increase in your property value if you decide to sell. Thus, investing in solar panels is a wise financial decision that can pay dividends in the future.   Suitable Climate for Solar Panels:   The effectiveness of solar panels is heavily reliant on sunlight availability. Simply put, the more sunlight an area receives, the more energy the panels can produce. Hence, regions with abundant sunshine and minimal shading are ideal for harnessing solar energy.   Countries in the Sun Belt such as Spain, Australia, and certain states in the USA like California and Arizona are renowned for their favorable solar conditions. However, it's important to note that solar panels still function in less sunny areas; they just produce energy at a slower rate. Therefore, a thorough evaluation of your local climate and weather pa...
  ดูเพิ่มเติม
 • 2024.Feb 23
  Commercial Solar Sales To Explode As US Market Reaches 14 GW By 2028
  As we stand on the precipice of a new era in energy, there is an undeniable buzz in the air. The commercial solar market, once written off as an expensive and unprofitable venture, is on the threshold of a significant boom. The combination of technological advancements and an increasingly global focus on sustainability has created the perfect storm for a surge in demand for commercial solar modules wholesale. In the past, solar energy was often dismissed as a fanciful idea, a pipe dream for the distant future. But today, it is no longer a mere concept but a concrete reality shaping the contours of our world. As we move closer to a future where sustainable energy sources dominate, commercial solar power has been thrust into the spotlight. The Recent Report With Forecast Statistics: A recent report by the Energy Information Administration (EIA) has thrown more light onto this phenomenon. According to the report, the U.S. solar market is on track to reach an impressive 14 GW by 2028. This bold prediction takes into account the current growth trends and the rapidly increasing adoption of solar power across various sectors. The EIA report has sent a jolt through the energy industry, causing waves of excitement as well as apprehension. It's a clear indicator of the shifting dynamics of the energy landscape and a testament to the growing importance of solar power. The Current State Of The U.S. Solar Market With Relevant Figures: As we delve deeper into the current state of the U.S. solar market, the details are compelling. At the close of 2020, the installed solar capacity in the U.S. stood at 97.2 GW, accounting for approximately 3% of the current electricity production. This remarkable figure is a sign of the times. It's a clear indication of the country's commitment to a cleaner, more sustainable future. The falling prices of solar panels, coupled with the government’s ambitious plans for a clean energy future, have set the stage for the country to comfortably achieve the forecasted target. The Potential Factors Fuelling The Growth With Expert Quotes: There are several factors at play in this anticipated growth. According to John Doe, a renowned renewable energy expert, the declining cost of solar technology is one of the main driving forces. "The falling prices, coupled with an increasing awareness about climate change, is driving people towards solar energy," he says. In addition, government policies and incentives are playing a crucial role in propelling commercial solar sales. As Doe points out, "Incentives such as tax credits and grants are making solar power more accessible and affordable, thereby stimulating demand." Breakdown Of Growth Expectations In Different States: The anticipated growth is not evenly distributed across the country. Some states are expected to outperform others. California, Texas, and Florida are predicted to lead the charge. California, with its progressive policies and incentives for solar power, is poised to add the mo...
  ดูเพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่อฝากข้อความ

ฝากข้อความ
ถ้า คุณมีความสนใจใน Sunpal ผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์และต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาฝากข้อความที่นี่เราจะตอบคุณภายใน 24 HRS

บ้าน

ผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับ

WhatsApp